Oeps, iets te hard

Posted on 21st april 2009 by Ewout in Roadtrip

Ja ook hier weten ze je tegenwoordig te vinden als je te hard rijdt… Blijkbaar zijn we op de foto gezet toen we op de terugweg waren van onze Garden route roadtrip met Mark en Youri!

Ik quote:

Neem asseblief kennis dat u voertuig gefotografeer is tydens die pleeg van die oortreding soos in hierdie afkoopboetekennisgewing uiteengesit.

DAT die beskuldigde skuldig is aan die oortreding van Art./Sect. 59(4)(b) g.m/r.w 57(9) 58(1) 58(2) 59(2) 69(1) 73(1) & 89(3) van Wet/of Act 93 van/of 1996 & Reg. 284-291 & 332A van die Nas. Padverkeersregulasies/of the Nat. Road Traffic Regulations 2000 SK/GG 20963 van/of 2000 gewysig/amended

DEURDAT die beskuldigde op of omtrent 2009-03-22 09:25 te / naby / op NR202 KM8.6 ‘n plek / openbare pad in die ondergemelde distrik, wederregtelik

N2 NASIONALE PAD (SOETMELKSRIVIER)
as bestuurder van motorvoertuig CA.. die snelheidsgrens van 90 kilometer per uur soos op die voorgekrewe wyse op ‘n padverkeersteken aangetoon was oorsky het deurdat hy of sy teen ‘n snelheid van ten minste 103.0kilometer per uur gery het.

Maar goed, R100 boete voor 13km te hard, ongeveer 8 euro dus. Een rib uit ons lijf.

© 2008-2009 Ewout & Annet